‘Het gaat om eerlijke kansen, en niet om gelijke kansen.’ Waarom de Onderwijsraad de kern mist. (deel 2)

blog op https://komenskypost.nl/?p=6750

In dit tweede deel van zijn blog gaat Ben Wilbrink op de vraag hoe het anders kan. Hoe kunnen testen toch bijdragen tot eerlijker kansen in plaats van het misleidende ‘gelijke kansen’.

Het gaat op vele plaatsen natuurlijk al anders, want alleen conservatieve landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Nederland hebben die vroege selectie van leerlingen naar algemeen vormend en beroepsgericht onderwijs. Zie Van de Werfhorst (2011) voor een overzicht dat hij schreef in reactie op een eerder advies van de Onderwijsraad over onze vroege selectie. Die vroege selectie naar achteren schuiven helpt wel, maar gaat geen wezenlijke problemen van oneerlijke kansen oplossen.

Een probleem dat de laatste jaren breed wordt onderkend is dat heel veel leerlingen als functioneel analfabeet (lezen, rekenen) het basisonderwijs verlaten: hun eerlijke kansen zijn dan allang verkeken. En het is onnodig, hè! Het moet hier dus echt anders, het basisonderwijs moet vol aan de bak: alle leerlingen hebben bij het verlaten van de school een goede beheersing van de basisvaardigheden. Daar hoeft echt geen stelselwijziging voor opgezet te worden: fatsoenlijke opleiding en werkomstandigheden voor leerkrachten zouden voldoende moeten zijn.

En dan. Want daarmee is het basisonderwijs wel minder oneerlijk, maar nog niet eerlijk. Laat ik beginnen met een artikel uit de AERA e.a. Standards:

Standaard 12.3 (p. 195-6) “Those responsible for the development and use of educational assessments should design all relevant steps of the testing process to promote access to the construct for all individuals and subgroups for whom the assessment is intended.”

A.D. de Groot (1970) zou het formuleren als: leerlingen moeten zich doeltreffend op toetsen of examens kunnen voorbereiden. Wat wordt getoetst moet zuiver zijn: de bedoelde leerstof, niets anders. Dus niet bedoeld of onbedoeld ook intelligentie, sexe, sociaal-economische status (SES), leeftijd, of buiten school opgedane kennis mee toetsen. Dat heet scheefheid, ‘bias’, bij de buren. Zie ook de toelichting bij die standaard 12.3. Dat zou gelden voor een eindexamen voor het basisonderwijs, maar zo’n examen hebben we niet.

Lees verder op Komensky Post https://komenskypost.nl/?p=6750

Daar is ook gelegenheid tot het geven van commentaar of het stellen van vragen.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s